Säker Eld logotyp

Montering av fläktar och Ozon-aggregat

Montering av fläktar och Ozon-aggregat. Våra sotare med specialinriktning på ventilationsmontage installerar rökgasfläktar och vanliga fläktar samt justerar och bygger om ventilationssystem efter önskemål. Enligt ett unikt samarbete mellan sweep och Interzon erbjuder vi installation av ozon-aggregat.

Ozon-aggregatet Airmaid reducerar kraftigt fettet i ventilationskanalerna (imkanalerna) genom att ozonet bryter ner fettet till vatten och mineraler som avlägsnas i luftströmmen.
Våra sotare med specialinriktning på ventilationsmontage installerar ozonaggregatet hos restaurangägaren. Med serviceavtal och installation har sotningskostnader och driftkostnader minskat ända upp till 60 procent på vissa anläggningar.