Säker Eld logotyp

Besiktning eldstäder, rökkanaler & ventilation

Sotarbesiktning. Vi på Säker Eld har lång erfarenhet och känner till din fastighet. Besiktning av eldstäder, nyinstallationer av ventilationssystem samt konsultationer utförs av våra skorstens- fejartekniker eller ingenjörer. Detta säkerställer en hög kvalité på det besiktnings- utlåtande som alltid levereras efter slutförd besiktning.

Vid besiktning genomförs en okulär kontroll samt en täthetsprovning för att säkerställa eldstaden eller ventilationssystemets säkerhetsklass samt om fel och brister finns i anslutning till anläggningen.
Vi använder oss endast av certifierade besiktningskontrollanter och sotare.