Säker Eld logotyp

Ventilationsrengöring / sotning av ventilation

Sotaren är specialist på att rengöra ventilationssystem och oavsett komplexitet av system har sotaren lösningen. Sotning av ventilationssystem utförs av certifierade sotare med inriktning på just rengöring av ventilationssystem. De metoder sotaren använder sig av är enligt följande:

  1. Konventionell metod som innebär att sotaren gör rent ventilationen med roterande borstar.
  2. Sotaren använder externa fläktar för att suga bort smuts i ventilationskanalerna metoden kompletteras med roterande borstar.
  3. Sotaren använder tryckluft samt externa fläktar för att blåsa bort smuts i ventilationskanaler.
  4. Sotaren använder efter rengöring av ventilationssystem desinfektionsmedel för att säkerställa en bakteriefri inomhusmiljö.

Rengöra ventilation Stockholm

Vi rengör ventilationssystem i hela Stockholms län. Har ni frågor eller funderingar som handlar om rengöring av ventilation så kontakta oss.