Säker Eld logotyp

Skorstensrenovering och laga skorsten Stockholm

Våra sotare har specialkunskaper inom ventilation och eldstäder. Därför är det säkrast att anlita en av våra sotare som reparerar skorstenar och ventilationssystem. Vi lämnar 10 års garanti på skorstensrenovering och omurning av skorsten.

Soteld, kondens och ålderskador kan ställa till problem i din skorsten. Med tiden gör skadorna att rökkanalen börjar läcka, giftiga och brandfarliga rökgaser letar sig in i huset. Därför är det viktigt att skador på skorsten repareras så snabbt som möjligt. Även ventilationskanaler kan behöva repareras innan man monterar in en spisfläkt. Detta för att det enligt PBL (plan och bygglagen) skall var en tät kanal till tryckande fläktar.

Vi har lång erfarenhet av att laga skorsten med skorstensreparationer samt tätning av kanaler och är utbildade inom området. Vi använder endast reparationsmetoder som är godkända av boverket och vi är medlemmar i Sero och Skorstenshantverkarna. Vi utför renovering av skorsten i hela Stockholmsområdet. Behöver du laga skorsten. Kontakta oss

Före/efter skorstensrenovering