Säker Eld logotyp

Montering och försäljning av rökgasfläkt Exodraft i Stockholm

Med ett rökgasfläktsystem från Exodraft kan du reglera skorstensdraget efter dina behov. Något som ger dig ett optimalt skorstensdrag så fort du tänder din eld. Detta ger dig mer tid att njuta av full komfort i eldstaden. Rökgasfläkten är avsedd för öppna och slutna eldstäder och passar både tegel och stålskorstenar. 

Vi säljer och monterar kompletta rökgassystem från Exodraft. Systemen består av rökgasfläktar med tillhörande automatik som säkerställer ett effektivt drag i skorstenen, så att förbränningen fungerar optimalt. Vi kan lösa alla problem med skorstensdrag och vi levererar bl.a. system för följande; braskaminer, pannor för fastbränsle, olja eller gas. 

Vi är certifierade av Exodraft och monterar och säljer deras produkter i hela Stockholm.

 

Rökgasfläkt exodraft Stockholm

Få mer glädje av din eldstad med en exodraft rökgasfläkt

Vid byte av en gamla eldstad till en ny installerad upplever många otillräckligt drag i skorstenen. Detta innebär att rök, sot, och obehagliga lukter hamnar i vardagsrummet, vilket leder till en olycklig upplevelse. Dåligt drag kan bero delvis på skorstenen är för otillräcklig, men det är också ett resultat av nya, energioptimerad braskaminer som avger mindre värme.

Drag utvecklas från skillnaden mellan värmen inne i skorstenen och det kalla ute, och om denna skillnad är för liten uteblir draget och problem uppstår. Samtidigt har våra hus blivit bättre isolerade, mer energieffektiva, och levereras med alternativ ventilation. Alla dessa faktorer gör att det naturliga draget i skorstenen ofta är otillräckligt.

Snabb och enkel upptändning av din braskamin

Med ett rökgasfläktsystem från exodraft har du alltid kontroll över skorstenensdraget oavsett väderförhållanden eller andra påverkande faktorer. Eftersom elden tar fart mycket snabbare läcker färre partiklar ut i atmosfären, vilket gynnar både människor och miljö. Fördelarna med att installera en rökgasfläkt från exodraft:

  • Bättre förbränning och bränsleekonomi
  • Friskare inomhusklimat
  • Snabb och enkel upptändning
  • Ingen rök eller lukt
  • Ren förbränning
  • Förhindrar kondens i skorstenen
  • Eliminerar olyckor till följd av kolmonoxidförgiftning
  • Minskar risken för skorstensbränder

Rökgasfläkt tar bort 80 % av rökpartiklar En studie från 2014 genomförd av ett officiellt Danska institutet, visar att en rökgasfläkt tar bort 80 % av rökpartiklar som annars skulle hamna i ditt hem. Resultatet är en renare och hälsosammare inomhusmiljö.