Säker Eld logotyp

Tjänster

Vad kan Säker Eld stå till tjänst med? Säker Eld är ett mångsidigt företag och kan stoltsera med att ha hela fyra skorstensfejarmästare! Detta gör oss till experter inom många områden. Våra tjänster vi kan erbjuda dig är:

  • Rengöring av ventilation
  • Brandskyddskontroll
  • Rengöring av ventilation
  • Sotning av restauranger
  • Skorstensrenovering
  • Installation av eldstäder
  • Montering av fläktar till rökkanaler och ventilation
  • Besiktningar av eldstäder och rökkanaler
  • Besiktning av all sorts ventilation.